วันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 21:34 น.

ภูมิภาค

สหกรณ์ฯครูขอนแก่นมติเสียงส่วนใหญ่ รับประนีประนอมกรณีเงินสดขาดบัญชี

วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.37 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เสียงส่วนมาก มีมติ รับพิจารณาข้อเสนอในการประนีประนอมยอมความ คดีอาญา/คดีแพ่งศาลจังหวัดขอนแก่น กรณีเงินสดขาดบัญชี
   

 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2564 เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด โดยมี นายทนงศักดิ์ วังสงค์ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูขอนแก่น จำกัดตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด,ตัวแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น,ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 และผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม ใหญ่วิสามัญ จำนวน 371 คน

 


    

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวข้อที่น่าสนใจ คือ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องคดีความอาญา/คดีแพ่ง ศาลจังหวัดขอนแก่น กรณีเงินสดขาดบัญชี สืบเนื่องมาจากความคดีอาญา อ 89/2564 พนักงาน อัยการจังหวัดขอนแก่น เป็นโจทย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) โดยมี 1. นายนพรัตน์ สร้างนานอก 2 .นายสมศักดิ์ โคตรวงศ์ 3.นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน 4.นางวราพร ธรณี เป็นจำเลย และเลขคดีที่ พ. ศ. 258 /2564 พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเป็นโจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด เป็นผู้เสียหาย (โจทก์ร่วม) มีนายเอกราช ช่างเหลา เป็นจำเลยร่วมกันยักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสาร(สมุดคู่ฝาก)
  

ซึ่งศาลจังหวัดขอนแก่น ได้นัดวันที่ 26 สิงหาคม 2560 4 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ศาลเลื่อนไปวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ซึ่งอยู่ในกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพในคดีอาญา ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา 10.30 น.ทนายจำเลยประสงค์จะให้การรับสารภาพข้อหายักยอกส่วนข้อหาความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ทนายจำเลยขอเวลา ตรวจสอบข้อเท็จจริง จะแถลงต่อศาลในนัดหน้าและยินยอมยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ร่วมโดยจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ร่วมแล้วลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จำนวน 431,862,070.43 บาทพร้อมดอกเบี้ย โดยการผ่อนชำระ 5 ปี

 


  

โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันมูลค่า 299,000,000 บาท (299,048250) และจะนำหลักทรัพย์มาวางค้ำประกันเพิ่มเติมมูลค่า 140,000,000 บาท ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถ้าจำเลยชำระได้ครบ จะขอให้โจทก์ร่วมถอนคำร้องทุกข์ในข้อหายักยอกและแถลงไม่ติดใจเอาความต่อจำเลยในข้อหาผิดเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งโจทก์ร่วมแถลงว่าขอนำข้อเสนอที่จำเลยเสนอในวันนี้เข้าร่วมที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดหากที่ติที่ประชุมได้ผลประการใดจะนำมาเสนอให้ทางฝ่ายจำเลยทราบในนัดหน้าให้เลื่อนนัดสอบปากคำให้การและนัดคุ้มครองสิทธิ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
  

สรุปหลักทรัพย์ค้ำประกันครั้งที่ 1 ที่ดิน 10 แปลงจำนวน 202 ไร่ 2 งาน 84 ตร.ว.ราคาประเมิน 169,7 10,750 บาท ครั้งที่ 2 เป็นที่ดิน 3 แปลง จำนวน 43 ไร่-งาน 45 ตร.ว.ราคาประเมิน 129,337,500 บาทครั้งที่ 3 ที่ดินจำนวน 29 ไร่ 2 งาน 67.1 ตร.ว.ราคาประเมิน 140,920,000.00 บาทรวม 439,968, 250.00 บาท

 


  

 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ชี้แจง ต่อผู้แทน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ประเด็นพิจารณาข้อเสนอในการประนีประนอม ยอมความทนายจำเลยประสงค์จะให้การรับสารภาพข้อหายักยอกชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 431,862,070.43 บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยการผ่อนชำระ 5 ปี มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ถ้าจำเลยชำระได้ครบ จะขอให้โจทก์ร่วม ถอนคำร้องทุกข์ในข้อหายักยอกทรัพย์ คดีนี้สามารถยอมความได้หากไม่ถอนคำร้องทุกข์ความผิดส่วนนี้ระงับตามกฎหมาย
  

ส่วนประเด็นพิจารณาข้อเสนอในการประนีประนอมยอมความแถลงไม่ติดใจเอาความต่อจำเลย ในข้อหาความผิดเกี่ยวกับเอกสาร (คดีนี้ยอมความไม่ได้) หรือไม่ต้องแถลงให้อยู่ในดุลพิจารณาของศาล

 


  

ซึ่งมติที่ประชุม ของตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เสียงส่วนมาก รับพิจารณาข้อเสนอในการประนีประนอม ยอมความทนายจำเลยประสงค์จะให้การรับสารภาพข้อหายักยอกชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 431,862,070.43 บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยการผ่อนชำระ 5 ปี มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ถ้าจำเลยชำระได้ครบ จะขอให้โจทก์ร่วม ถอนคำร้องทุกข์ในข้อหายักยอกทรัพย์ คดีนี้สามารถยอมความได้ โดยมอบหมายให้ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ไปแถลงต่อศาล ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ในเวลา 13.30 น.
   

นายอนุศาสตร์ เปิดเผยว่าในส่วน คดีความแพ่ง คดีหมายเลขดำที่พE1 /2564 ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นโจทย์ ซึ่งมี 1.นายเอกราช ช่างเหลา 2 นายนพรัตน์สร้างนานอก 3.นายสมศักดิ์ โคตรวงศ์ 4. นายนิวัฒร นิราศสูงเนิน 5 .นางวราพร ธรณี เป็นจำเลย ร่วมกันยักยอกทรัพย์ ณ วันฟ้องคดี วันที่ 7 มกราคม 2564 จำเลยที่ 1 รับสภาพหนี้และได้นำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันเป็นที่ดิน 10 แปลง มูลค่าประเมิน 169,7 10,750 บาท ครั้งที่ 2 เป็นที่ดิน 3 แปลงมูลค่าประเมิน 129,337,500 บาทรวม 299, 048 ,250 บาท


 

ในการรับสภาพหนี้ของจำเลยที่ 1 นั้นในมติคณะกรรมการดำเนินการ มีมติรับสัญญาสภาพหนี้แบบมีเงื่อนไข กล่าวคือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ประสงค์ให้ชำระเงินทั้งหมดที่ยักยอกไปพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินสดเท่านั้น ส่วนหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันนั้น ในกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาในการฟ้องยึดหลักทรัพย์และการประเมิน หลักทรัพย์ดังกล่าวคณะกรรมการดำเนินการมีมติยึดตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานคดีเท่านั้น ไม่ได้ยึดราคาประเมินของบริษัทเอกชนที่ผู้รับสภาพหนี้เสนอมา
   

ต่อมาวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา 11.00 น.จำเลยทั้งห้าตกลงเงื่อนไขเบื้องต้นว่าจะชำระหนี้คืนให้กับโจทก์ตามหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยผ่อนชำระเป็นเวลา 5 ปี ในอัตราปีละไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยโจทย์รับเงื่อนไขที่เจรจา ในวันนี้ไปเสนอกับคณะกรรมการโจทย์ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งหากสามารถตกลงกันได้ก็จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความในนัดหน้าแถลงขอเลื่อนคดี ไปเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.

หน้าแรก » ภูมิภาค