วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:08 น.

ภูมิภาค

ผู้นำหน่วยรบ สอ.รฝ. ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจ ชายฝั่งทะเลอันดามัน

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 14.05 น.

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.64 กองทัพเรือ โดย พลเรือตรี สรวุท ชวนะ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) พร้อมด้วย คุณมัณทิญา ชวนะ ประธานชมรมภริยา สอ.รฝ. และคณะทำงาน ได้เดินทางจากที่ตั้งชายฝั่งตะวันออก สู่พื้นที่ชายฝั่งแดนใต้ ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจฝั่งทะเลอันดามัน ระหว่างวันที่ 19 -21 พ.ย.64 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติภารกิจ และรับทราบอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้อง ให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง ที่สามารถสนองภารกิจให้กับกองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ในการนี้ กำลังพลทุกนาย ต่างมีความปลาบปลื้มใจ ในความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ที่ได้ให้ความสำคัญทั้งด้านความเป็นอยู่ ครอบครัว และสิทธิกําลังพล

 


สำหรับ การตรวจเยี่ยม 5 หน่วยเฉพาะกิจ ประกอบด้วย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 สังกัด กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพันรักษาฝั่งที่ 11 สังกัด กรมรักษาฝั่งที่ 1 กรม รฝ.1 ตั้งอยู่พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ 591 (นป.สอ.รฝ.591) มีที่ตั้ง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 641 (นป.สอ.รฝ.641) มีที่ตั้ง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 451 (นป.สอ.รฝ. 451) มีที่ตั้ง อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งทุกหน่วยล้วนมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สามารถสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก กองทัพเรือ