วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:55 น.

ภูมิภาค

เชิดชูคุณค่าศิลปะมรดกไทย เมืองพัทยานัดใส่ชุดผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 18.46 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในทุกวันพฤหัสบดี เมืองพัทยา โดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้นำคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา คณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานในสังกัดศาลาว่าการเมืองพัทยา ร่วมกันสวมใส่เสื้อผ้าไทยมาทำงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
นอกจากนี้ เมืองพัทยา ยังได้ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างที่มีความสะดวกให้ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมไทยผ่านการทำงานในระบบราชการบริหารแผ่นดินที่ประชาชนต้องมาติดต่อราชการที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาอยู่เป็นประจำ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเชิดชูศิลปะมรดกไทยด้วย
 
ด้วยเมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม การนัดหมายสวมใส่เสื้อผ้าไทยในทุกวันพฤหัสบดีของนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา และข้าราชการเมืองพัทยา ยังเป็นการสะท้อนจิตวิญญาณในความเป็นไทย สะท้อนความรักและหวงแหนสมบัติวัฒนธรรมไทยท่ีมีคุณค่าในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติไปอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

หน้าแรก » ภูมิภาค