วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:22 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯปากน้ำจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 19.37 น.
เมื่อวันที่  25 พ.ย.64 นายวันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ  เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ทาสี ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9  อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)  โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รอง ผวจ.สมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รอง ผวจ.สมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รอง ผวจ.สมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจ.สมุทรปราการ  นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม 
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน การจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน.

หน้าแรก » ภูมิภาค