วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:01 น.

ภูมิภาค

อำนาจเจริญผวาคลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อ 7 ตำบล 2 อำเภอ กลุ่มเสี่ยงเพียบ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 19.41 น.
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญว่า มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม จำนวน 10 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 10 ราย แยกเป็น 3 เหตุการณ์ดังนี้ 1. เหตุการณ์พนักงานส่งของ ซึ่งเป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อน(คลัสเตอร์ใหม่) จากพนักงานส่งของ ซึ่งมีการส่งสินค้าในพื้นที่ 6 ตำบล มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย ที่หมู่ 9 ต.ลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 2 ราย ที่หมู่ที่ 15 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ มีผู้ติดเชื้อจำนวน 1 ราย ที่หมู่ 3 ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 1 ราย ที่หมู่ 5 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 1 ราย ที่ตำบลปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 1 รายและที่หมู่ 7 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 1 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงรอผลตรวจ RT PCR อีกจำนวนมาก  2. เหตุการณ์งานเลี้ยงสังสรรค์ จำนวน 2 ราย ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน(คลัสเตอร์ใหม่) ที่หมู่ 5 ต.นาเวียง อ.เสนงคนิคม ซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงรอผลตรวจ RT PCR อีกจำนวนหลายคน 
 
และ 3 เหตุการณ์ ต.หนองมะแซว จำนวน 1 ราย ที่หมู่ 9 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 1 ราย รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 3,145 ราย แยกเป็น ติดเชื้อภายนอกจังหวัดอำนาจเจริญ สะสม จำนวน 2,768 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัดอำนาจเจริญ  สะสม จำนวน 377 ราย กำลังรักษา จำนวน 71 ราย ที่โรงพยาบาล จำนวน 51 ราย โรงพยาบาลสนาม จำนวน 0 ราย Home Isolation จำนวน 20 ราย Community Isolation จำนวน 0 ราย มีผู้หายป่วยเพิ่ม จำนวน 3 ราย รวมหายป่วย ระลอก 3 จำนวน 3,044 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม มีผู้เสียชีวิต สะสม จำนวน 30 ราย คือ ที่ อ.เสนางคนิคม จำนวน 3 ราย อ.พนา จำนวน 5 ราย อ.เมืองอำนาจเจริญ จำนวน 9 ราย อ.ชานุมาน จำนวน 4 ราย อ.หัวตะพาน จำนวน 3 ราย อ.ลืออำนาจ จำนวน 3 ราย และ อ.ปทุมราชวงศา จำนวน 3 ราย  
 
สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19 ) ให้กับประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเป้าหมายทั้งหมด 379,995 คน มีผู้ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 198,326 คน คิดเป็นร้อยละ 52.19 

หน้าแรก » ภูมิภาค