วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:06 น.

ภูมิภาค

วุฒิสภาพบประชาชน มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยอำเภอนครชัยศรี

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 08.43 น.
พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จากอิทธิพลน้ำในแม่น้ำท่าจีนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัด นายอำเภอนครชัยศรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาชน ให้การต้อนรับ พร้อมเสนอแนะข้อคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
 
โอกาสนี้ พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัย มอบอุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังน้ำลดให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ผู้แทนนักเรียน จากนั้นลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี
 
ในช่วงที่ผ่าน คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรื่องสนับสนุนอุปกรณ์ทางกการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในชุมชนแออัด หรือมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาชิกวุฒิสภาได้ดำเนินการเพื่อประชาชน สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน
 
จังหวัดนครปฐม ได้รับอิทธิพลจากน้ำในแม่น้ำท่าจีน คลองพระยาบันลือ โดยรับมวลน้ำมาจากสามส่วน คือ ปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ น้ำเหนือที่มาจากสุพรรณบุรีผ่านประตูโพธิ์พระยา และน้ำจากทุ่งเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงน้ำทะเลหนุน โดยตั้งแต่วันที่ 19 -25 พฤศจิกายน นี้จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุน ทั้งนี้จากมวลน้ำที่กล่าวมาจะทำให้มีน้ำท่วมนานมากกว่าที่อื่น  ในส่วนสถานการณ์ปัจจุบัน จ.นครปฐม มีพื้นที่น้ำท่วมจำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอกำแพงแสน ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน และอำเภอสามพราน

หน้าแรก » ภูมิภาค