วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:42 น.

ภูมิภาค

ทม.หัวหิน นำครูเข้ารับการอบรมตรวจเชื้อโควิด เบื้องต้นให้กับนักรียนก่อนเปิดภาคเรียน

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 17.33 น.

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองหัวหินเข้ารับการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้น โดยมี นางสาวจิรพรรณ เลิศหิรัณยกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ที่อาคารจอดรถชั้น 6 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

 

 


นางสาวบุษบา กล่าวว่าจากที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินจะทำการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 29 พ.ย.64 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 7 ธ.ค.64 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน และโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวันที่ 13 ธ.ค.64 ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 ทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเว้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังปิดอยู่ โดยแบ่งห้องเรียนสลับชั้น หลังจากที่ได้มีการสอนแบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา จึงเตรียมความพร้อมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นให้กับนักเรียนในวันแรกเปิดเรียนด้วยชุดตรวจ ATK หรือ Antigen Test Kit เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการตรวจด้วยวิธี RT-PCR หาผลที่ชัดเจนแม่นยำ ก่อนนำไปสู่การกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่อไป