วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 11:47 น.

ภูมิภาค

สมุทรปราการ สรุปผลคะแนนนายก อบต.ทั้ง 26 แห่งอย่างไม่เป็นทางการ

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 10.57 น.

จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.)ทั่วประเทศในวันที่ 28 พ.ย.64 ที่ผ่านมานั้น สำหรับจังหวัดสมุทรปราการมีการเลือกตั้งทั้งหมดเรวม 26 อบต.และได้ผลสรุปสำหรับการรับเลือกตั้งนายก อบต.อย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้
 

1.อบต.บางโปรง  นายเชาว์ สมใจ ได้เป็นนายก อบต. 2.อบต.บางด้วน นายวิทยา สมใจ ได้เป็นนายก  3.อบต.บางยอ นายสมปอง รัศมิทัต ได้เป็นนายก อบต.  4.อบต.บางกระสอบ นายวิรัตน์ ศิโรดม ได้เป็นนายก อบต.  5.อบต.บางน้ำผึ้ง นายสำเนาว์ รัศมิทัต ได้เป็นนายก อบต. 6.อบต.บางกะเจ้า นายชาญชัย จุลเมตต์ ได้เป็นนายก อบต. 7.อบต.ทรงคะนอง นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์ ได้เป็นนายก อบต. 8.อบต.บางกอบัว นายจงรัก แป้นเล็ก ได้เป็นนายก อบต. 9.อบต.แหลมฟ้าผ่า นายสนธยา แตงอุไร ได้เป็นนายก
 

10.อบต.ในคลองบางปลากด นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล ได้เป็นนายก 11.อบต.บ้านคลองสวน นายพินิจ เติมบุญ ได้เป็นนายก 12.อบต.นาเกลือ นายชาตรี อ่วมสอาด ได้เป็นนายก อบต.  13.อบต.ราชาเทวะ นายทรงชัย นกขมิ้น ได้เป็นนายก อบต. 14.อบต.บางปลา นายชนินทร์ รื่นเริง ได้เป็นนายก อบต. 15.อบต.บางพลีใหญ่ น.ส.วีร์สุดา รุ่งเรือง ได้เป็นนายก อบต. 16.อบต.หนองปรือ นายอุดม กลิ่นพวง ได้เป็นนายก อบต.17.อบต.บางโฉลง นายชะอุ่ม แตงโสภา ได้เป็นนายก อบต. 18. อบต.บางบ่อ นายเฉลิมเดช นาคมอญ ได้เป็นนายก อบต. 19.อบต.คลองด่าน นายสัมฤทธิ์ จันทร ได้เป็นนายก อบต.
 

20.อบต.บางเพรียง นายประทีป ใจดี ได้เป็นนายก อบต. 21.อบต.บ้านระกาศ นายนุภาพ ฉันทธนไพบูรณ์ ได้เป็นนายก อบต. 22.อบต.คลองนิยมยาตรา นายธงชัย มั่นคง ได้เป็นนายก อบต.  23.อบต.เปร็ง นายสุทิน แก้วธนมนตรี ได้เป็นนายก อบต. 24.อบต.บางเสาธง นายเกษม แซ่ลี้ ได้เป็นนายก อบต. 25.อบต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ นายอดุลย์ แก้วโบราณ ได้เป็นนายก อบต.  และ 26.อบต.ศรีษะจระเข้น้อย นายพยนต์ เอี่ยมสะอาด ได้เป็นนายก อบต.
 

ทั้งนี้ต้องรอผลสรุปจาก กกต.สมุทรปราการอีกครั้ง และจะมีการประกาศรายชื่อทั้ง นาย อบต.และ ส.อบต.ภายใน 30 วัน

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค