วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 10:55 น.

ภูมิภาค

อำเภอตะกั่วทุ่งเริ่มแล้ว เร่งขับเคลื่อนขจัดความยากจนฯ

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 20.34 น.
วันที่ 29 พย 64 เวลา 10.30 น นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง /ผอ ศจพ อ ตะกั่วทุ่ง พร้อมทีมปฎิบัติการระดับพื้นที่ ลงพื้นที่ตำบลคลองเคียน หล่อยูงและโคกกลอย เพื่อซักซัอมทำความเข้าใจแนวทางการปฎิบัติตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม อพช อพม จนท อปท เพื่อลงตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลครัวเรือนตามสภาพความเป็นจริง ตามรายชื่อใน TPMAP ระดับตำบล ในแล้วเสร็จตามที่กำหนด
 
สำหรับอำเภอตะกั่วทุ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้ยากจนที่มีรายชื่อในทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 930 ครัวเรือน 1357 ราย ครอบคลุมปัญหาความต้องการใน 5 ด้าน ทั้งเรื่อง สุภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในพื้นที่ ตำบลกระโสม ท่าอยู่ กะไหล หล่อยูง คลองเคียนและโคกกลอย 

หน้าแรก » ภูมิภาค