วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 05:51 น.

ภูมิภาค

กระทรวงพาณิชย์"ยกทัพผู้ประกอบการจัด “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล” ร่วมใจดัน ผ้าทออีสาน สู่ตลาดโลก

วันพุธ ที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 20.26 น.

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นำทัพผู้ประกอบการผ้าทออีสาน ประกาศความพร้อมจัดงาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล ๒๕๖๔ : THAILAND ESAAN FABRIC EXPO 2021” ดึงผู้ประกอบการผ้าทออีสาน 5 กลุ่ม 20 จังหวัดอีสาน ร่วมออกงานคึกคักกว่า 250 ราย หวังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในบทบาท “ไทย เมืองหลวงผ้าทอโลก” 9-13 ธันวาคมนี้ ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

 


  เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าว“มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล ๒๕๖๔ : THAILAND ESAAN FABRIC EXPO 2021” โดยมี นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น , ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์และอีเว้นท์เชิงธุรกิจ (CEMBEI) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนสภาอุตสากรรม จ.ขอนแก่น และผู้ประกอบการ ร่วมงาน
   

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “จ. ขอนแก่น ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นในฐานะเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งแสดงถึงการรวมพลังจากชุมชนในพื้นที่จ. ขอนแก่น นำคุณค่าทางวัฒนธรรม ความเป็นไทย เอกลักษณ์ และความสวยงามของผ้าทออีสานเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการผ้าทออีสานยังมีความพร้อมและสามารถผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการตลาดในเรื่องผ้าทอ งาน “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล” จึงเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผ้าทอได้ใช้เป็นเวทีเจรจาการค้า ขยายโอกาสทางการตลาด และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าผ้าทออีสาน ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่ความสำเร็จในฐานะศูนย์กลางแห่งแฟชั่นผ้าทออีสานสากล”

 


  

ด้านนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าว่า “กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการเร่งรัดการส่งออกไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าทออีสานในการสร้างมูลค่าและภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักในบทบาท “ไทย เมืองหลวงผ้าทอโลก” ปัจจุบัน “ผ้าทออีสาน” สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในองค์รวมทั้งผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้า โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมบูรณาการทำงานกับทุกฝ่าย เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและหาช่องทางการจำหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ด้วยอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของผ้าทออีสาน รวมไปถึงกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล
  

นายชาญยุทธ กล่าวอีกว่าจึงทำให้วันนี้ผ้าทออีสานของไทยมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยในปี 2563 พบว่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย มีมูลค่าถึง 5,748.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 178,121.8 ล้านบาท มีตลาดส่งออกหลักในกลุ่มประเทศอาเซียนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่าหากสินค้าสิ่งทอได้รับการพัฒนาต่อยอดจนสามารถตอบโจทย์ตลาดได้สูงสุด จะสามารถสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปได้”

 


 

นายชาญยุทธ กล่าวด้วยว่า “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล ๒๕๖๔ : THAILAND ESAAN FABRIC EXPO 2021” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ทั่วโลกใส่ ไทบ้านทอ” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการผ้าทออีสานจาก 5 กลุ่ม 20 จังหวัดอีสาน (กลุ่มอีสานตอนบน 1-2 กลุ่มอีสานตอนกลาง และกลุ่มอีสานตอนล่าง 1-2) จำนวน 250 คูหา นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายมากกว่า 2,500 รายการ ครบเครื่องทุกองค์ประกอบ ตอบโจทย์ธุรกิจผ้าทอ อาทิ ผ้าทอมือ ผ้ามัดหมี่ชนบท ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมกาบบัว ผ้าครามธรรมชาติ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เครื่องประดับ กระเป๋า ของที่ระลึก เป็นต้น
  

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน ประกอบด้วย Business Matching การเจรจาจับคู่ธุรกิจ อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสทำการค้า พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าผ้าทออีสาน ซึ่งจะจัดทั้ง On site และ Online เพื่ออำนวยความสะดวก การแสดงสินค้ารูปแบบพิเศษ Online Showcase สำหรับผู้เข้าชมงานที่มีความสนใจแต่ไม่สะดวกไปร่วมงานสามารถเข้าเยี่ยมชมงานในรูปแบบ 3D Virtual Exhibition