วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:09 น.

ภูมิภาค

คณะ สว.ลงพื้นที่ขอนแก่น เพื่อรับทราบปัญหา ปชช.นำเสนอรัฐบาลช่วยเหลือแก้ไข

วันอาทิตย์ ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 15.29 น.

 

สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และรับทราบปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  เพื่อรวบรวมนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด กระทรวงทบวงกรม และรัฐบาล เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จาการที่ นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นาย,พันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการพัฒนาจังหวัด การบริหารงานและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อาทิโครงการพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น โครงการอุทยานธรณีขอนแก่น โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่นและโครงการประชารัฐร่วมใจบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวนกว่าสองพันล้านบาทในการดำเนินงานพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า อันก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน