วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 04:25 น.

ภูมิภาค

ป.ป.ช.สกลนคร-ชมรม STRONG จับมือผู้นำชุมชนเฝ้าระวังทุจริต

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565, 19.43 น.

วันที่ 15 มกราคม 2565  นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch&voice) ครั้งที่ 13  ที่อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต แนวทางการแจ้งเบาะแส ตลอดถึงการระดมความคิดหาข้อมูลเพื่อนำมาปักหมุดในระดับพื้นที่ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ และนำมาเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ทั้งนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกันการทุจริตในระดับตำบลเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ จับตามองแจ้งเบาะแส รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เบาะแสป้องกันการทุจริต