วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:19 น.

ภูมิภาค

“ยุทธพล” ลงหาดชะอำหาแนวทางแก้ไขปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565, 20.14 น.

 

 


วันที่ 18 มกราคม นายยุทธ พล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สำนักงาน ทสจ.เพชรบุรี สื่อมวลชนและตัวแทนภาคประชาชนลงพื้นที่บริเวณชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.พชรบุรี เพื่อติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกำแพงกันคลื่นกัดเซาะชายหาดบริเวณชายหาดชะอำ ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ตามที่มีประเด็นข่าวทางสื่อมวลชน ซึ่งบริเวณดังกล่าวขณะนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดทำโครงการกำแพงกันคลื่นซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอยู่