วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 21:38 น.

ภูมิภาค

ประธานสภาหัวหินนำทีมยื่นเรื่องกรมป่าไม้ค้านนายทุนเช่าพื้นที่เขาตะเกียบ

วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565, 18.40 น.

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่สำนักจัดการทรัพยากรและป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายชีพ สุกสี รองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้ ผ่าน นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรและป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรณีสภาเทศบาลเมืองหัวหินได้รับหนังสือจาก บริษัทหัวหินพัฒนา พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัทหัวหินซีแอนด์เมาท์เทน จำกัด ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้(เขาตะเกียบ) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 เพื่อจัดทำสถานพักผ่อนหย่อนใจและที่เกี่ยวเนื่องเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา และเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา

 

 

ทางสภาเทศบาลเมืองหัวหินขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ที่ทาง 2 บริษัทนี้ได้ยื่นคำขอฯเพื่อนำเข้าสภาคือบริเวณเขาตะเกียบซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองหัวหินมาช้านานเป็นป่าไม้ในเมืองที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของลิงแสมและสัตว์ป่าอื่นๆร่วม 3,000 ตัว เป็นพื้นที่ประชาชนสัญจรใช้ประโยชน์ร่วมกันมาช้านานและยังเป็นที่ตั้งของวัดเขาตะเกียบและหน่วยราชการอื่นๆซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ของป่าไม้ที่จะขอเข้าทำประโยชน์ได้เลย ที่ผ่านมาเมื่อปี 2559 บริษัทหัวหินพัฒนาพร้อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เคยยื่นเรื่องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลฯในพี่นที่เขาตะเกียบจำนวน 31 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา และสภาเทศบาลฯมีมติไม่เห็นชอบที่จะให้ใช้ แต่บริษัทกลับได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตทำประโยชน์ในป่าเล่มที่ 021 ฉบับที่ 09 ลงวันที่ 21 ก.พ.2560 ระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 20 ก.พ.63 ปัจจุบันหมดอายุแล้ว ที่ผ่านมาสภาเทศบาลฯได้ยื่นหนังสือคัดค้านและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงสัญญาเช่าที่ได้ไปแก่อธิบดีกรมป่าไม้คนเก่า พร้อมทั้งขอให้ตรวจสอบกรณีมีการนำรถแม๊คโครเข้าไปไถปรับ ถมดินบนเขาตะเกียบ ต่อมาสำนักจัดการทรัพยากรและป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้ออกหนังสือให้พักใช้ใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าของบริษัทหัวหินพัฒนาพร้อพเพอร์ตี้จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯอุทธรณ์คำสั่งฯ ต่อมาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมวินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

 


จากข้อเท็จจริงดังกล่าวสภาเทศบาลเมืองหัวหินอันประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน (สท.) จำนวน 18 คน ขอให้กรมป่าไม้พิจารณาให้บริษัทฯผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ว่ามีสิทธิในการใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้หรือไม่ เพราะพื้นที่ป่าไม้เขาตะเกียบเป็นพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตได้เลย อีกทั้งยังทับซ้อนทางขึ้นลงที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะขึ้นไปเยี่ยมชมบนเขาตะเกียบ และพื้นที่ทับซ้อนของชาวบ้านจำนวน 53 รายที่อาศัยพักพิงมาช้านานซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้

 


นายอุดม กล่าวว่าการยื่นหนังสือถึงกรมป่าไม้ในครั้งนี้เพื่อให้ทางกรมป่าไม้ได้พิจารณาบริษัทเอกชนเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เขาตะเกียบ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่คัดค้านไม่เห็นด้วย ซึ่งเรื่องนี้จะนำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหินในวันที่ 4 ก.พ.นี้ และเชื่อว่า สท.ทั้งหมดจะคัดค้านอย่างแน่นอน.

หน้าแรก » ภูมิภาค