วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 00:43 น.

ภูมิภาค

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเสร็จสิ้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.30 น.

เมื่อเวลา 14.50 น. วันนี้(13 พ.ค.65) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับเฮลิคอปเตอร์จากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านเปี่ยน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช มายังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อเสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเลื่องศักดิ์ คงเดช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พลตำรวจตรี วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 และข้าราชการ เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ