วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 01:29 น.

ภูมิภาค

ปกครองเดชอุดม คุมเข้มร้านอาหาร สถานประกอบการ ป้องกันโควิด

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 20.28 น.
เมื่อคืนที่ผ่านมา ( 13 พ.ค. 65 )  เวลา ประมาณ 19.30 น. เป็นต้นไป  นายนคร  ศิริปริญญานันท์  นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี   มอบหมายให้ นายประมินทร์  สาระพันธ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.เดชอุดม ที่ 5 และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  ปฏิบัติภารกิจคุมเข้มตรวจร้านอาหาร สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเดชอุดม ในห้วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยได้ตรวจร้านอาหาร และ สถานประกอบการ  ดังนี้ 1. ร้านกาลครั้งหนึ่ง  2. ร้าน ส.เครื่องดื่ม  3. ร้าน 29 เดชอุดม  4. ร้านฟิวเจอร์บาร์ และ  5. ร้านแสนคำชิลล์
 
ผลการปฏิบัติในครั้งนี้   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการฝ่าฝืนคำสั่งของทางจังหวัดแต่อย่างใด และ  ผู้ประกอบการ ทั้ง 5 ราย ดังกล่าวข้างต้น ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานในครั้งนี้  ได้กำชับให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค / ประกาศ / คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด