วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 02:30 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯตรัง นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 11.30 น.
วันที่ 15 พ.ค.2565 ที่วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง ที่วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน พร้อมใจสวมเสื้อขาว ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรม ทำบุญตักบาตร โดยมี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระภิกษุสามเณรรับบิณฑบาต
 
พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก ซึ่งในแต่ละปีชาวพุทธทั่วโลกได้จัดพิธีกรรมตามประเทศนั้นๆ เมื่อปี พ.ศ.2542 องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสตร์จึงกำหนดให้เป็นวันสากลโลก แม้ว่าจะมีประเทศที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนา แต่ว่าเมื่อมวลสมาชิกที่นับถือพุทธศาสนามีความเห็นพ้องต้องกัน ส่งผลให้มวลสมาชิกในองค์การสหประชาชาติก็ต้องยอมรับ 
 
ดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญชาวพุทธทั่วโลกประกอบพิธีทำบุญในวันวิสาขบูชา ประเทศไทยได้พิธีมาช้านาน เพราะถือว่าเป็นวันสำคัญที่พิเศษกว่าวันอื่นในทางพระพุทธศาสนา และในเวลา 18.30 น. จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาอีกด้วย