วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 17:56 น.

ภูมิภาค

อำเภอแม่สะเรียงจัดกิจกรรมปลูกป่า วันต้นไม้แห่งชาติ

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.35 น.

ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า เมื่อเวลา 09.00น.ของวันที่ 15 พฤษภาคม  2565  นายสังคม  คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ  2565  โดยได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน เเละป้องกันไฟป่า เขตที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน  ณ บริเวณพื้นที่แปลงปลูกป่าเป้าหมาย  บ้านแม่เหลอ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาหิน  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน อำเภอแม่สะเรียง  หัวหน้าส่วนราชการ , ทหาร , ตำรวจ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน , นายกองค์การบริหารตำบลแม่คง , ภาคเอกชน , ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินเเดนอำเภแม่สะเรียง ที่ 3  เข้ากิจกรรมปลูกป่าวันนี้  เพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ  สังคม  เเละเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ที่อยู่อาศัย เเละทำกินในพื้นที่ป่าเเละพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้ เเละเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่า  เพื่อเเสดงถึงความจงรักภักดีเเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวเเละสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจนานัปการ ทำให้มนุษย์เกิดความสมดุลธรรมชาติสิ่งเเวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต.

หน้าแรก » ภูมิภาค