วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 03:43 น.

ภูมิภาค

อุปนายกฯ ส.อนุรักษ์นกนางแอ่น ระบุสัญญาสัมปทาน-กม.ทำให้นกนางแอ่นอาจสูญพันธุ์ได้

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 13.14 น.

พัทลุง อุปนายกสามาคมอนุรักษ์ นกนางแอ่นธรรมชาติภาคใต้ ระบุด้วยสัญญาสัมปทานและกฏหมายการส่งออกทำให้นกอิเอ่นธรรมชาติอาจสูนพันธุ์ได้

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุง สมาคมอนุรักษ์รัง นกนางแอ่นธรรมชาติในภาคได้ ระบุรัง นกนางแอ่นในธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ ถือว่าเริ่มเข้าขั้นวิกฤติ เนื่องจากปัญหาการขโมยรังนก ในพื้นที่ที่ว่างสัมปทาน โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปดูและไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้ ส่งผลให้อัตราการรอกของพ่อแม่พันธุ์ ถูกตัดวงจรชีวิตลง ทางสมาคมอนุรักษ์รัง นกนางแอ่นธรรมชาติกังวลในสถานภาพของ นกนางแอ่นกินรังในพื้นที่ภาคใต้

 


 

โดยนายสมโภช อุปนายกสามคมอนุรักษ์รัง นกนางแอ่นธรรมชาติภาคใต้กล่าวว่า ปัจจุบัน สถานภาพรัง นกนางแอ่นในธรรชาติ ของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ในหลายจังหวัดทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ถือว่าได้ลดลงอย่างอวบงาบ เนื่องจากขาดการดูแลที่ดีและเป็นระบบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีผู้สัมปทาน ที่มีเจ้าหน้าที่รักดูแล ไม่ถูกวิธีทำให้อัตราการขยายพันธุ์ของ นกนางแอ่นลดลง ซึ่งเสี่ยงต่อการสูนพันธุ์ของนอกอีแอ่นธรรมชาติ

 


 

นายสมโภช โชติชูช่วง ยังกล่าวอีกว่า พื้นที่อาศัยของ นกนางแอ่น ที่มีการสัมปทาน นั้นตนมองว่านับเป็นการดูแลและเป็นการอนุรักษ์นกได้ดีกว่า เพราะการจัดเก็บรังนกไปตามระบบ และมีข้อกฎหมายควบคุม ในการเพิ่มประชากรนกในแต่ละปี แต่กลับกันพื้นที่ที่ไม่มีสัมปทาน อัตราการรอดของนกนั้นแทบน้อยมาก เนื่องจากการเข้าไปเก็บแบบผิดวิธี

 

 

ซึ่งตรงนี้ทางสมาคมอนุรักษ์รัง นกนางแอ่นธรรมชาติภาคใต้ เป็นห่วงต่อสถานภาพนกในธรรมชาติ อีกอย่างหนึ่งในพื้นที่ว่างเว้นสัมปทานรังนก ที่มีการเปิดประมูลไปหลายรอบ และหลายปี แต่ยังไม่มีผู้เข้ามาประมูลนั้น ตนเชื่อว่า สาเหตุเกิดจากการตั้งราคากลางสูง และมีเงื่อนไขแนบท้ายสัญญามากเกินไป ประกอบกับ หากมีผู้ประมูลได้เมื่อจัดเก็บรังนก ก็กลับไม่มีราคา เพราะไม่สามารถส่งออกไปยังประเทสจีนได้ มีข้อกฏหมายบังคับ ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าเสี่ยง ทำให้ตลาดรังนกของไทยแคบลง จนเป็นเหตุให้ นกนางแอ่นในธรรมชาติหายไปจากประเทสไทยได้