วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 03:46 น.

ภูมิภาค

ชาวบ้านน้ำท่วมบ้านพังตื้นตันใจได้บ้านหลังใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 13.45 น.
วันที่ 23 มิ.ย. 65 ที่บ้านเลขที่ 13/3 หมู่ที่ 2 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัยหลังใหม่ให้กับน.ส.อมรรัตน์ ศรีสุข อายุ 57 ปีและครอบครัว ซึ่งผู้ประสบภัยที่ฝนตกหนักถูกน้ำป่าไหลท่วมพัดบ้านพักอาศัยพังทั้งหลังเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่าน โดยทางจังหวัดและอำเภอกาญจนดิษฐ์ได้ย้ายมาสร้างในที่ใหม่ให้เพื่อหลีกเสี่ยงถูกกระแสน้ำป่าท่วม
 
นายวิชวุทย์ กล่าวว่า บ้านหลังนี้สร้างด้วยเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 220,000 บาท และใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นค่าแรงในการสร้างบ้าน จำนวน 60,000 บาท ให้อำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างจากความห่วงใยของทางราชการและพี่น้องประชาชน จึงขอให้เจ้าของบ้านตระหนักเสมอว่าเป็นบ้านแห่งความรักความสามัคคี หากมีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือหมู่บ้านชุมชนได้ก็ให้ร่วมด้วยใจรัก สามัคคี
 
ด้าน น.ส.อมรรัตน์ กล่าวว่า มีความตื้นตันใจและแสดงความขอบคุณจากหัวใจที่ทางราชการไม่ทอดทิ้ง และน้ำใจจากชาวบ้านที่ร่วมสร้างให้ครอบครัว.

หน้าแรก » ภูมิภาค