วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 22:09 น.

ภูมิภาค

ร.ร.วัดทรงธรรม จัดกิจกรรมปลูกฝังนักเรียนรณรงค์ห่างไกลยาเสพติด

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 20.16 น.
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่โรงเรียนวัดทรงธรรมถ.เพชรหึงษ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยการนำของนายประภาสกรุดพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม พร้อมด้วยคณะครู-อาจารย์ จำนวน140 คน และนายกิตติศักดิ์ ศีลภูศิษย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าร.ร.วัดทรงธรรมได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งวันต่อต้านยาเสพติดโลกนั้นตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกร่วมกันตระหนักถึงโทษของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยในช่วงเช้านั้นคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดแถวเคารพธงชาติ พร้อมทั้งสวดมนต์ ต่อมาได้ประกอบกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีนักเรียนทั้งหมดได้จัดทำป้ายสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติดที่ก่อให้เกิดโทษพิษภัยของยาเสพติดทุกชนิดขึ้น 
 
จากนั้นนายประภาส กรุดพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรมได้ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ที่มาของวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยเน้นย้ำถึงพิษภัยของยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงสิ่งที่เป็นบ่อนทำลายชาติ ทำลายสังคมทำลายครอบครัว และผู้ที่หลงผิดเข้าไปสู่วังวนของยาเสพติดและได้ปลูกฝังให้นักเรียนหลีกหนีห่างไกลจากยาเสพติดและร่วมรณรงค์ต่อต้านไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
 
ภายหลังจากที่นายประภาส กรุดพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม ได้กล่าววัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยจึงได้ดำเนินการทำลายยาเสพติด ทั้งบุหรี่ ทั้งยาบ้าตลอดจนยาเสพติดทุกชนิด ที่ได้จัดทำจำลองขึ้น ต่อมาคณะครูอาจารย์และนักเรียนยังได้ร่วมชมการแสดงความสามารถของเพื่อนนักเรียนที่ขึ้นแสดงบนเวที
 
นอกจากนี้ในช่วงบ่ายทางโรงเรียนวัดทรงธรรม จะได้นำคณะนักเรียนในสังกัดร่วมเดินขบวนรณรงค์พร้อมแสดงป้ายสัญลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยรอบตัวเมืองพระประแดง ตามลำดับต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค