วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:31 น.

ภูมิภาค

ร้อยเอ็ดทำพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 06.14 น.

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีพระคุณพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม และนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ที่ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


โดยโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูปเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เป็นระยะเวลา 20 วัน แบ่งเป็นส่วนกลาง กรุงเทพมหานครจำนวน 91 รูป และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 819 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในโครงการ รวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
    

ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้ารับบรรพชาอุปสมบท จำนวน 14 รูป ในการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกิดการประพฤติปฏิบัติดีแก่สังคมโดยส่วนรวม พร้อมมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งได้พัฒนาจิตใจให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญา สามารถนำธรรมะ มาใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

 

หน้าแรก » ภูมิภาค