วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:52 น.

ภูมิภาค

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

วันพฤหัสบดี ที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.24 น.

วันที่ 3 สิงหาคม 2565  เวลา 10.30 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนที่มีทักษะฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ (WorldSkills)  โดยมีนางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 22 นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา จาก 14 จังหวัดภาคใต้ และในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรม
   

สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กำหนดจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ มีทักษะฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ระดับอาเซียน ระดับเอเชีย ไปสู่ระดับประเทศ ตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นให้เยาวนและแรงงานมีการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สร้างโอกาสให้กับตนเอง สร้างโอกาสในการทำงานและมีรายได้ที่มั่นคง รวมถึงการสร้างการยอมรับและยกย่องในศักยภาพของแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศ โดยการแข่งขันกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 จำนวน 25 สาขา 6 กลุ่มสาขาอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม สาขาการแต่งผม  กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ โดยแบ่งสนามแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จังหวัดในเขตภาคกลาง กลุ่มที่ 2 จังหวัดในเขตภาคเหนือ กลุ่มที่ 3 จังหวัดในเขตภาคอีสาน และกลุ่มที่ 4 จังหวัดในเขตภาคใต้ 14 จังหวัดภาคใต้
   

ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้จัดการแข่งขันสาขาการซ่อมสีรถยนต์ กลุ่ม 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันซึ่งเป็นเยาวชนจากสถาบันการศึกษาและสถานประกอบกิจการ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 15 คน เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค