วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 05:42 น.

ภูมิภาค

กมธ.ต่างประเทศ วุฒิฯ ลงพื้นที่บ้านท่าเส้นรับฟังปัญหาการเปิดจุดผ่านแดนถาวร

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 18.06 น.
เวลา 09.45 น.วันที่ 5 สิงหาคม 2565 พลเอก สุรพงษ์   สุวรรณอัตถ์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา  เดินทางลงพื้นที่บ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด เพื่อศึกษาดูงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด หลังจังหวัดตราดผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านท่าเส้น เพื่อเชื่อมกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านทมอดา อ.เวียงเวล จ.โพธิสัต 
เมื่อถึงบริเวณหน้าด่านกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 513 มีนาวาโทปัญญา เสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจนายิกโยธินตราด และมีหน.กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 513 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้อนรับ และได้รับการบรรยายสรุปสถาการณ์ชายแดน และปัญหาความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนระหว่าง 2 ประเทศในพื้นที่ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ที่มีอยู่ 17 จุด และทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้ทำหนังสือประท้วง และทำการหารือกับฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ซึ่งได้มีการรื้อถอนไปบางส่วนแล้ว แต่จุดที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ก็คือ อาคารโรงแรมที่ทำเป็นกาสิโนสร้างเข้ามาในพื้นที่สันปันน้ำ ทั้งนี้ทางฝ่ายรัฐบาลได้ได้ทำหนังสือประท้วงไปแล้ว ทั้งนี้ นโยบายของผบ.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เห็นด้วยกับการเปิดจุดผ่านแดนที่บ้านท่าเส้น แต่ควาจะเริ่มจากจุดผ่อนปรนก่อน แล้วเมื่อเติบโตขึ้นก็ให้ยกขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคตได้ 
 
ซึ่งกรรมาธิการหลายคนได้สอบถามสถานการณ์ในหลายมิติทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยว รวมทั้งผลประโยชน์ที่ฝ่ายไทยได้รับ ซึ่งพบว่า จะเกิดประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวและด้านการลงทุนที่จะเชื่ยมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของจ.ตราดด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนนั้น ในพื้นที่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้บางจุดแล้ว แต่ในจุดใหญ่จะต้องให้ฝ่ายรัฐบาลดำเนินการระหว่างรัฐบาลต่อไป 
 
พลเอก สุรพงษ์   สุวรรณอัตถ์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา  ยังได้เดินทางมาสังเกตุการณ์พื้นที่(อาคารโรงแรม)ที่มีการรุกล้ำมาในเขตสันปันน้ำด้วย และได้กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ว่ามีความพร้อมและมีอุปสรรคอย่างไรส่วนเรื่องความพร้อมในการเปิดนั้นอยู่กับฝ่ายบริหาร แม้มติครม.จะมีมติให้เปิดแล้วก็ตาม ทางกรรมาธิการเพียงนำข้อเสนอแนะให้เท่านั้น 
 
หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภาเดินทางกลับโดยเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน โดยก่อนหน้านี้ วันที่ 4 สิงหาคม 2565(15.30-18.00 น.)นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน ร่วมให้ข้อมูลกับพลเอก สุรพงษ์   สุวรรณอัตถ์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา  ในแต่ละด้านที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด 
 
สำหรับการเดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด ในครั้งนี้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลทั้งด้านความมั่งคง  ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเด็นการค้าชายแดนด้านจังหวัดตราด ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนประมาณ 28,000 ล้านบาทต่อปี  นอกจากนี้ยังได้รับทราบด้านแรงงานในเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย  รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยว ระหว่างไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด 
 
อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุมรับทราบข้อมูล รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สอง ยังได้นำคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก เพื่อศึกษาการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มีดำริให้มีการขยายช่องประตูระหว่างแดนในฝั่งไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ในการเดินทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ อีกด้วย