วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 05:43 น.

ภูมิภาค

สระแก้วเปิดงาน "Butterfly Night Market" เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 11.50 น.
ณ สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ เทศบาลเมืองสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยนายธีระชัย  ลิ้มประสิทธิศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสานนท์  เพ็ญแสง  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายวัลลภ ประวัติวงค์. ปลัดจังหวัดสระแก้ว  นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
 
นายสานนท์  เพ็ญแสง  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Butterfly Night Market ในกิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ ในวันนี้ ถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพอสังเขป ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว ได้รับงบประมาณจากจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ ประจำปี 2565 งบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง ซึ่งมีห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบจัดกิจกรรมนี้ โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรมงานแถลงข่าวเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานต้นไทร อุทยานแห่งชาติปางสีดา 2) กิจกรรมประกวดภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2565 3) กิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ได้แก่ กิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตจุดชมวิว ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดากิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 05.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา (เส้นทางอุทยานแห่งชาติปางสีดา – อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก)
 
กิจกรรมนำเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา และกิจกรรม Fam trip นำผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และนักท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว รวมทั้ง งาน Butterfly Night Market ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 ณ สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตร จำนวนมากกว่า 50 บูธ นอกจากนี้ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ในการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และเทศบาลเมืองสระแก้ว อำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย
 
นายธีระชัย  ลิ้มประสิทธิศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงาน ทำให้ทราบถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คลี่คลายลง ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว รวมถึงเป็นการสร้างการรับรู้ให้จังหวัดสระแก้วเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น การจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 17 ครั้งนี้ นอกจากงาน Butterfly Night Market แล้ว ยังมีกิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตจุดชมวิว กิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน การประกวดภาพถ่าย กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และจัดกิจกรรม Fam trip ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565  กระผมต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรทางการท่องเที่ยว ที่เสียสละเวลาในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้