วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:42 น.

ภูมิภาค

ต้นกล้าแห่งความดี! หลวงพ่อสายทอง องค์อุปถัมภ์ทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดทำห้องสมุดเตชะธัมโม

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 14.58 น.

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดทำห้องสมุดเตชะธัมโม(Techadhammo Smart Library) ในงานพิธีเปิดอาคารอนุสรณ์ 100  ปี กัลยาณวัตร และทำบุญครบรอบ 102 ปี โรงเรียนกัลยาณวัตร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนและการศึกษา ซึ่งได้ยอดผ้าป่ารวมยอดผ้าป่า 831,726.89 บาท

 

 

 

 

เมื่อเวลา 10.09 น. วันที่ 6 ส.ค. ที่บริเวณด้านหน้าอาคารอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตร โรงเรียนกัลยาณวัตร ถนนหลังเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอนุสรณ์ 100 ปี กัลยาณวัตร ทำบุญครบรอบ 102 ปี และจัดทำห้องสมุดเตชะธัมโม (Techadhammo  SmartLibrary) โรงเรียนกัลยาณวัตร โดยมีองค์อุปถัมภ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายรังสรรค์ เถื่อนนาดี อดีต ผอ.สพม.ขอนแก่น, นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล,นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี อดีต ผอ.ร.ร.กัลยาณวัตร, นายลิขิต เพชรผล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ,นางรัชดา กองคำ ที่ปรึกษาฯ,นางกฤติกา อภิชนตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ตลอดจน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า,คณะกรรมการมูลนิธิกัลยาณวัตร, ชมรมครูเก่ากัลยาณวัตร คณะครู , ผู้ปกครอง ชุมชน บุคลากร และนักเรียน ของ ร.ร.กัลยาณวัตร ร่วมพิธีกันอย่างพอเพียง