วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 05:57 น.

ภูมิภาค

สระแก้วเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 16.13 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญหมู่ที่ 21 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วโดยนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว นายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรทั้ง 9 อำเภอมาร่วมโครงการในครั้งนี้
 
นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในวันนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การดำเนินการโครงการ ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่, การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของจังหวัดสระแก้ว โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงาน และเข้ารับบริการคลินิกเกษตร ประมาณ 500 คนในการจัดงานครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยดี และเกิดประโยชน์กับเกษตรกรที่มีปัญหา ทางด้านการเกษตร เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสระแก้ว
 
นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  กล่าวว่าโครงการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในวันนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว, การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่, การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของ จังหวัดสระแก้ว โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงาน และเข้ารับบริการคลินิกเกษตร ประมาณ 500 คนในการจัดงานครั้งนี้  พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมคลินิกที่มาให้บริการ ปลูกต้นรวงผึ้ง ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในลำดับต่อไป