วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:50 น.

ภูมิภาค

เมืองคอนสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติบุคคลทั่วไป เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 18.20 น.
วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายศรัทธา ทองคำ ปลัดจังหวัด ป้องกันจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมสังเกตการณ์การสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  พร้อมกล่าวให้กำลังใจ และโอวาทแก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอให้ทุกคนตั้งใจในการทดสอบอย่างเต็มที่ ในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จะให้ความยุติธรรมกับผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียม  และรอต้อนรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งภาคปฏิบัติ และภาคความรู้ประสบการณ์ (สอบข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการเปิดสอบคัดเลือกครั้งนี้ เป็นการสอบคัดเลือกตามอัตรากรอบใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทดแทนอัตราที่ว่าง จำนวน 7 อัตรา โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 123 ราย มารายงานตัว 105 ราย
 
คุณสมบัติเบื้องต้นของอาสาสมัครรักษาดินแดนที่เข้ารับการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ อดทน มีเกียรติศักดิ์ศรี และไม่ประพฤติตนยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด เพศชาย อายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในการคัดเลือกวันนี้  มีคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เป็นครูฝึกในการดำเนินการคัดเลือก มีการทดสอบดันพื้น, ทดสอบลุกนั่ง และทดสอบวิ่ง 2 กิโลเมตร โดยจำนวนครั้งในการทดสอบคิดตามช่วงอายุ ผู้ที่สอบผ่านการทดสองภาคปฏิบัติในวันนี้ จะเข้าสอบภาคความรู้ ประสบการณ์ (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565  และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยผู้ที่สอบผ่าน จังหวัดนครศรีธรรมราช จะบรรจุสั่งใช้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามลำดับตามบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อทดแทนอัตราว่าง ครั้งแรก จำนวน 7 อัตรา และ จะขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านคัดเลือกได้ไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

หน้าแรก » ภูมิภาค