วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:40 น.

ภูมิภาค

พาณิชย์ 20 จ.ภาคอีสาน จัดใหญ่ ขายกระหน่ำ!สินค้า BCG Plus ดันการลงทุนกว่า 140 ล้านบาท

วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 21.22 น.

กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดงาน “Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair” งานแสดงและจำหน่ายสินค้า เชื่อมโยงการค้าและการค้าออนไลน์ การเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับราคาสินค้า Local BCG Plus ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ชั้น 1 จังหวัดขอนแก่น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการลงทุนกว่า 140 ล้านบาท

 


   

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ชั้น 1 จังหวัดขอนแก่น นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair” งานแสดงและจำหน่ายสินค้า เชื่อมโยงการค้าและการค้าออนไลน์ การเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับราคาสินค้า Local BCG Plus ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ประจำปี 2566 โดยมีสำนักงานพาณิชย์ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม โดยภายในงานได้จัดให้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า BCG Plus จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 50 ร้านค้า และจัดพื้นที่สำหรับการเจรจาธุรกิจ ที่จะช่วยสร้างโอกาสและขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการให้เกิดการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จะช่วยกระตุ้นการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่


  

 

นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากนโยบายการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและนโยบายการตลาดนำการผลิต กระทรวงพาณิชย์ได้นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมด้วยการสร้างทีมเซลล์แมนจังหวัดและเซลล์แมนประเทศให้ขับเคลื่อนและผลักดันการค้าระหว่างกัน มุ่งเน้นการสร้างทีมเซลล์แมนให้เข้มแข็ง ทันต่อกระแสของโลก และเห็นโอกาสทางการตลาดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงมุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปัจจุบัน ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงนำแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG มาใช้ในการสร้างมูลค่าทางการค้า เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ ยกระดับสินค้าท้องถิ่นก้าวสู่ระดับสากล ภายใต้แนวคิด Local BCG Plus โดยนำร่องด้วยการคัดเลือกสินค้า BCG หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และการเจรจาธุรกิจเพื่อขยายตลาดกับผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการลงทุนมูลค่ากว่า 140 ล้านบาท


  

 

นายวันชัย กล่าวอีกว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้า Local BCG Plus 5 งาน ใน 4 ภูมิภาค  สำหรับการจัดงาน Northeastern Thailand Local BCG Plus Fair จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ต่อจากการจัดงานครั้งแรกที่ภาคเหนือที่ได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน และภาคใต้ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และการจัดงานครั้งสุดท้าย จะจัดที่กรุงเทพฯ โดยจะรวบรวมสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรมที่โดดเด่นจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ฯ เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า BCG Plus จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เซนทรัลขอนแก่น จัดโดยกระทรวงพาณิชย์