วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 13:29 น.

ภูมิภาค

พระพรหมดิลกเมตตาเป็นประธานในพิธีประดิษฐานยอดอุโบสถ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2567, 13.19 น.

วันที่ 1 เมษายน 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า ที่วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ได้มีพิธีประดิษฐานยอดอุโบสถ โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีฯ  

บรรยากาศภายในพิธีประดิษฐานยอดอุโบสถ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา โดยมีการพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายทั่วภาคพื้นญี่ปุ่น จำนวน 12 วัด 30 รูป มีคุณไพศาล ทวีชัยถาวร คุณเสาวนี หิรัณยศิริ, คุณโคตรดีศรีไสว การะเกตุ คุณพรทิพย์ แซ่ลิ้ม คุณจันทร์จิรา โนโมโตะ คุณถนอมสิน พิศสุวรรณ คุณจรรยา คุวาบารา และคุณนวิยา อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับพิธีประดิษฐานยอดอุโบสถ การนี้ พระราชรัชวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น นำคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์สมโภช "ยอดอุโบสถ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ” บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ต่อด้วย คุณไพศาล ทวีชัยถาวร และคุณเสาวนี หิรัณยศิริ นำกล่าวคำถวายยอดอุโบสถ ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา จากนั้น พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก,พระอรรถกิจโสภณ, พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานสหภาพพระธรรมฑูตไทยในอินโดนีเชีย-แอฟริกา ประกอบพิธีปิดแผ่นทองต้นสมบัติ ณ ยอดอุโบสถ เป็นปฐมฤกษ์ ต่อด้วยคณะเจ้าภาพ 36 คณะ รับพานแผ่นทองจากท่านประธานสงฆ์ ปิดแผ่นทอง และคล้องบุปผาสวรรค์ ณ ยอดอุโบสถ พระเดชพระคุณพระราชรัชวิเทศ ประพรมน้ำมนต์ ณ ยอดอุโบสถ บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย และทำการอัญเชิญยอดอุโบสถ ประดิษฐาน ณ ยอดอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิหงิ

วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ในช่วงแรกเช่าบ้านสองชั้นเพื่อเปิดเป็นศูนย์รวมของสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนากลุ่มเล็กๆ เป็นการชั่วคราว ต่อมาในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2550 ทางวัดฯจึงได้ดำริหาที่ตั้งเป็นการถาวร เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้น จนในที่สุดก็ได้พบสถานที่ที่มีบ้านพร้อมพื้นที่รวม 4 ไร่ ซึ่งจะสร้างเป็นวัดแห่งใหม่ ตั้งอยู่ในเขตโอยะ อำเภออุสึโนะมิยะ จังหวัดโทชิ ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆ อาทิเช่น บุญประจำวัน ได้แก่ การจัดให้มีพิธีถวายภัตตาหารเพล และพิธีถวายสังฆทานฟังธรรม บุญประจำทุกเดือน ได้แก่ การจัดพิธีตักบาตร พิธีบูชาข้าวพระ พิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและปฏิบัติธรรม ฟังธรรมในวันอาทิตย์ต้นเดือน ในวันอาทิตย์ธรรมดาได้จัดให้มีพิธีถวายสังฆทาน ปฏิบัติธรรมและฟังธรรม.

หน้าแรก » ภูมิภาค