วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 08:55 น.

ภูมิภาค

นายกอบจ.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เปิดงานบุญบั้งไฟ

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 19.57 น.

วันที่ 15 มิถุนายน 2567  นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่  4 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 
                
ด้วยพี่น้องชาว ตำบลบุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ ร่วมกันจัดโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 โดยมี ขบวนฟ้อนรำจำนวน 17 ขบวน กิจกรรมการยิงบั้งไฟ จำนวน 15 บั้งสำหรับการจัดงานบุญบั้งไฟในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  เพื่อสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชนให้เห็นคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาชน และเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองให้หมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุข  อีกทั้งมีการยิงบั้งไฟหรือการจุดบั้งไฟขึ้นบนฟ้าถวายพญาแถน เพื่อฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาล  ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
 

หน้าแรก » ภูมิภาค