วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:58 น.

ภูมิภาค

สวยงามตามวิถีไทย ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย

วันเสาร์ ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2560, 16.58 น.

สวยงามตามวิถีไทย ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย   

 

 


 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 เม.ย.60 ประชาชนร่วมก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อประกวดความสร้างสรรค์และสวยงามภายในงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ จังหวัดปทุมธานี โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2560 เป็นวันสุดท้าย ที่บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดปทุมธานีและหอนิทรรศน์ปทุมธานี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

การประกวดก่อเจดีย์ได้มีประชาชนให้ความสนใจร่วมก่อพระเจดีย์ทรายจำนวนมาก โดยทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้เตรียมทรายไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำทรายที่เตรียมไว้ในการก่อพระเจดีย์ทรายส่วนในการประดับด้วยดอกไม้หรือดินสอพองประชาชนได้เตรียมมาเอง เป็นการตกแต่งเพิ่มความสวยงามและสร้างสรรค์ ส่วนการประกวดผู้ชนะจะได้รับรางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล1,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท ทุกรางวัลได้รับ โล่รางวัลงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

ซึ่งประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่มีที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง โดยคนไทยผูกโยงประเพณีนี้เข้ากับคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา มีการก่อพระเจดีย์ทรายถวายวัดเพื่อนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปมาคืนวัดในรูปพระเจดีย์ทราย และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ และนอกจากประเพณีเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้ว ยังเป็นกุศโลบายของคนในอดีตให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดประเพณีรื่นเริงเป็นการสังสรรค์สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย.
 

หน้าแรก » ภูมิภาค