วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:58 น.

ภูมิภาค

พระมหาจุฬาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมกรุงเก่า

วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 12.47 น.

พระมหาจุฬาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมกรุงเก่า


วันที่ 27 ต.ค.2560ที่ผ่านมา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ได้ร่วมเดินทางเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแบ่งปันน้ำใจแก่พี่น้องชาวอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้คณะจิตอาสานำโดยพระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน ได้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวรวมทั้งรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นิสิตมหาวิทยาลัยไดร่วมกันช่วยบริจาค มูลค่าประมาณ 50,000 บาท จัดทำเป็นถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง นำไปมอบแด่คณะสงฆ์ในอำเภอเสนา  ที่ประสบภัยน้ำท่วม ไม่สามารถออกรับบิณฑบาตรได้


"ขออนุโมทนาบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ทั้งกองกิจการนิสิต กองวิเทศสัมพันธ์ ส่วนเทคโนฯ สำนักทะเบียน และฝ่ายยานพาหนะ ที่เสียสละเวลาวันหยุดมาช่วยกันลำเลียงส่งของถึงมือผู้ต้องการความช่วยเหลือในครั้งนี้" พระมหาราชัน กล่าว