วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:48 น.

สังคม-สตรี

เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าทอไทลื้อ

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 15.46 น.

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมนิทรรศการผ้าทอไทลื้อ มูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ในงาน“ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562” พร้อมด้วย คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี