วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 04:11 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม. ต้อนรับผู้แทนจากนครกวางโจว

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 14.36 น.
กทม. ต้อนรับผู้แทนจากนครกวางโจว 
 
 
นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายเตียว อ้ายหลิน (Mr. Diao Ailin) รองเลขาธิการเทศบาลนครกวางโจว และคณะผู้แทนจากนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือ โดยเฉพาะ ด้านการพาณิชย์ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและนครกวางโจว โดยมี ผู้บริหารสำนักงานการต่างประเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและนครกวางโจวได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Agreement on the Establishment of Sister City Relations) เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 52 ณ นครกวางโจว โดยมีสาขาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การค้า อนามัย การศึกษา การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม การวางแผน และด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของทั้งสองเมือง