วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 14:24 น.

กทม-สาธารณสุข

ประธาน

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 13.46 น.
ประธาน
   
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง นายวีระ ถนอมศักดิ์ นายกสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องกว่า 1,000 คน ร่วมพิธี ณ ห้องปริ้นซ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย