วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 02:08 น.

กทม-สาธารณสุข

ประธานลงนาม

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 12.41 น.

ประธานลงนาม

 

 

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศการบริการสาธารณสุขของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ของกรุงเทพมหานคร ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องได้รับการดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร