วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:11 น.

การตลาด

ศูนย์ฯสิริกิติ์ จัดแข่งขันประกวดถ่ายภาพ

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 09.09 น.

ศูนย์ฯสิริกิติ์ จัดแข่งขันประกวดถ่ายภาพ

 
ศูนย์ฯสิริกิติ์ จัดแข่งขันประกวดถ่ายภาพ ONE SHOT KNOCKOUTภายใต้โจทย์ มุมประทับใจศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ  พร้อมด้วย ม.ร.ว.สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ   บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ One Shot Knockout จัดโดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “มุมประทับใจศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
โดยการแข่งขันประกวดถ่ายภาพ One Shot Knockout เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในหลากหลายมุมมอง ทั้งในด้านสถานที่รองรับการจัดงาน และผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากศิลปินแห่งชาติและช่างฝีมือระดับประเทศ ที่อยู่คู่ศูนย์การประชุมฯ มากว่า 27 ปี โดยกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้มีภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 145 ภาพ ซึ่งทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ต่อไป