วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 21:18 น.

การตลาด

สยามคูโบต้า เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน

วันพุธ ที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2563, 15.54 น.

สยามคูโบต้า เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชน

 

สยามคูโบต้า เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิตรแห่งแรกของภาคเหนือ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส-สื่อสารองค์กร ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร โดย นายสุนทร จำรูญ ประธานกลุ่มตอนิมิตร เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิตร แห่งแรกในภาคเหนือ ซึ่งถือเป็น “ชุมชนต้นแบบ” ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย โชว์จุดเด่นผู้นำผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ชูระบบ KUBOTA (Agri) Solutions ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของสยามคูโบต้าที่พร้อมช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความอยู่ดีกินดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิตร ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่    

หน้าแรก » การตลาด