วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:56 น.

การตลาด

คิง เพาเวอร์ บริหารจัดการผู้เข้าใช้บริการผ่าน Innovative Real Time Dashboard

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 14.12 น.

คิง เพาเวอร์ บริหารจัดการผู้เข้าใช้บริการผ่าน Innovative Real Time Dashboard

 

 

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เน้นย้ำบริหารจัดการจำนวนผู้เข้าใช้บริการผ่าน Innovative Real Time Dashboard ยกระดับมาตรการสุขอนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์  " KING POWER CARE POWER สร้างความมั่นใจ เสริมสุขอนามัย ในทุกพื้นที่บริการ"  ประมวลผลจำนวนผู้เข้าใช้บริการในอาคารทั้งหมด พร้อมแสดงจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละพื้นที่แบบ Real Time หลังจากผู้เข้าใช้บริการ ลงทะเบียนสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น 'ไทยชนะ' ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) เพื่อใช้เป็นช่องทางบันทึกข้อมูลการใช้บริการในสถานที่ต่างๆของประชาชน โดย Innovative Real Time Dashboard สามารถช่วยอำนวยความสะดวกลูกค้าในการวางแผนเข้าใช้บริการในพื้นที่ และสามารถช่วยบริหารจัดการจำนวนผู้เข้าใช้บริการแต่ละพื้นที่ได้ตามหลักเกณฑ์ 1 ต่อ 5 ตารางเมตร

หน้าแรก » การตลาด