วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 04:29 น.

การตลาด

เครือเบทาโกร มอบอาหารไก่ไข่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 12.33 น.
เครือเบทาโกร มอบอาหารไก่ไข่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
 
เครือเบทาโกร  โดย นายปภังกร กิติเวียง  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบอาหารไก่ไข่เบทาโกร มูลค่า 100,000 บาท สนับสนุนเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผลิตสารอาหารโปรตีน ให้แก่ชุมชนบ้านวงษาพัฒนา อำเภอลี้ และบ้านร่องช้าง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี นายสุธรรม สุยะ  ปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ผู้แทนกรมปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (ที่ 1 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอป่าซาง  เมื่อเร็ว ๆ นี้