วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:33 น.

การศึกษา

นักเรียนอังกฤษหลั่งไหลเข้าวัดพุทธศึกษเรียนรู้สมาธิ

วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 12.48 น.

นักเรียนอังกฤษหลั่งไหลเข้าวัดพุทธศึกษเรียนรู้สมาธิ 


วันที่ 19 มิ.ย.2561 เฟซบุ๊ก Wat Phra Dhammakaya London โพสต์ข้อความว่า โรงเรียนชายล้วนที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ กว่า 120 คน เขตเมือง New Malden (นิว เมาล์เด้น) เดินทางมาที่วัดเพื่อเรียนรู้สมาธิและความรู้ในพระพุทธศาสนา วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ซึ่งในโอกาสนี้วัดพระธรรมกายลอนดอน ได้ต้อนรับและสอนความรู้พระพุทธศาสนาเบื้องต้นแก่นักเรียนดังกล่าว โดยพระอาจารย์ได้เล่าประวัติพระพุทธศาสนา ความเป็นมาของวัดและเปิดภาพกิจกรรมงานเผยแผ่ต่างๆ ให้ทุกคนได้รับชม จากนั้นพระอาจารย์ได้สอนให้ทุกคนรู้จักการทำสมาธิ โดยการนำใจมาวางที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ด้วยการนึกถึงดวงแก้วและท่องบริกรรมภาวนา สัมมา อะระหัง ไปพร้อมๆกัน และได้นั่งสมาธิพร้อมกัน

 

หลังจากนั่งสมาธิแล้วได้ เด็กๆ ได้ชมนิทรรศการพระพุทธศาสนาโดยการเข้าฐานเรียนรู้ และอาสาสมัครชาวท้องถิ่นคุณเดบบี้ ได้อธิบายและแนะนำหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาในการทำทาน และการรักษาศีล ก่อนที่ทุกคนจะได้ถ่ายบันทึกภาพร่วมกัน ทุกกิจกรรมในวันนี้สร้างความปลื้ม สนุกสนานและประทับใจแก่ทุกคนเป็นอย่างมาก