วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 15:27 น.

การศึกษา

ก.ต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน อนุบาลโนนสุวรรณ

วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 17.49 น.

ก.ต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน อนุบาลโนนสุวรรณ

 

นายชัยสิริ  อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานมอบห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย และการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและให้บริการได้ โดยมี นายสุชิต  ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และคณะร่วมให้การต้อนรับ

หน้าแรก » การศึกษา