วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 04:42 น.

การศึกษา

ทองคำแพงที่สุดในโลก! "๑ กรัม ๓ ล้านบาท" เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธรรุ่นแรก

วันอังคาร ที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2561, 10.37 น.

 ทองคำแพงที่สุดในโลก! "๑ กรัม ๓ ล้านบาท" เหรียญอาร์มหลวงพ่อโสธรรุ่นแรก

 


ทองคำแพงที่สุดในโลก! "๑ กรัม ๓ ล้านบาท" "เหรียญอาร์ม หลวงพ่อโสธร รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๖๐ เนื้อทองคำ" ในรังของนายกฯ กิตติ "เจ้ากรมพระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"
 
หลวงพ่อโสธร  เป็นพระพุทธรูปที่ชาวไทยให้ความเลื่อมใสศรัทธามาอย่างยาวนาน ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา  พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปพอกปูน ลงรักปิดทอง ปางสมาธิแบบล้านช้าง หน้าตักกว้างประมาณสามศอกครึ่งงานเทศกาลประจำปีของหลวงพ่อโสธร จัดจึ้นปีละ ๒ ครั้ง คือ

 

 

๑.ช่วงกลางเดือนห้า ซึ่งเป็นวันที่อาราธนาหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำมาประดิษฐานในพระอุโบสถของวัดโสธร จะมีงานฉลอง ๓ วัน ๓ คืน  ๒.ช่วงเทศกาลตรุษจีน จะมีงานฉลอง ๕ วัน ๕ คืน 

 

การแก้บนหลวงพ่อโสธรที่นิยมทำกัน คือ แก้บนด้วยละครชาตรี วัดโสธรวรารามวรวิหาร เดิมมีชื่อว่า วัดหงส์ มีหลักฐานว่า สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ครั้นเวลาล่วงผ่านมา แม่น้ำบางปะกงได้ไหลกัดเซาะตลิ่งพังลงมา วัดหงส์จึงหมดไป ชาวเมืองจึงดำริให้มีการสร้างวัดขึ้นใหม่ ถัดขึ้นมา ห่างจากตลิ่งของแม่น้ำบางปะกง และเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดเสาธงทอน" เหตุที่เปลี่ยนเป็นชื่อ เพราะเสาหงส์ที่มีอยู่เป็นเสาธงหักลงมา กาลเวลาเนิ่นนาน ต่อมา มีการเรียกเพี้ยนเปลี่ยนเป็นชื่อ "วัดโสธร"

 

ด้วยพลังศรัทธาของกประชาชนอย่างมากมายทั่วประเทศ  ทำให้มีการจัดสร้างเป็น เหรียญหลวงพ่อโสธร มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่วัดสร้างเอง และหน่วยงานอื่นจัดสร้าง โดย เหรียญรุ่นแรก จัดสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ จากนั้นก็มีการสร้างมาเรื่อยๆ รวมแล้วน่าจะอยู่ที่หลักพันรุ่น ส่วนจำนวนสร้างนั้น น่าจะอยู่ในหลักสิบล้านเหรียญขึ้น ไป แต่ในจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดมีเพียงอยู่กว่า ๑๐ รุ่น เท่านั้น ที่ได้รับความนิยมของผู้สะสมพระเครื่อง ในจำนวนเหรียญหลวงพ่อโสธร ที่ได้รับความนิยมกว่า ๑๐ รุ่นนั้น รุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุด และขึ้นชื่อว่าเป็นเหรียญพระพุทธรูปที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ คือ 

 

รุ่นแรก จัดสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ในสมัยที่  พระอาจารย์หลิน รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ โดยมี ขุนศิริราชภักดี (เล้ง สันธนะกุล) เป็นมัคนายก และเป็นผู้จัดสร้าง เพื่อหารายได้บูรณปฏิสังขรณ์แท่นชุกชีหลวง   เหรียญรุ่นแรกที่จัดสร้างนี้มีทั้งหมด ๔ เนื้อ คือ เนื้อทองคำ เงิน สัมฤทธิ์ และทองแดง ไม่มีการบันทึกจำนวนการจัดสร้างที่แน่นอน โดยเฉพาะเหรียญเนื้อทองคำ สร้างน้อยมาก น่าจะไม่ถึง ๑๐ เหรียญ  

 

เหรียญพระพุทธโสธร รุ่นแรก เป็นเหรียญ พิมพ์ทรงอาร์ม ข้างเลื่อย และพิมพ์ทรงเสมา จัดอยู่ในยุคแรกของการสร้างเหรียญ ช่วง พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๔๘๕ เป็นช่วงที่นิยมสร้างเหรียญลักษณะรูปทรงกลม รูปไข่ รูปทรงอาร์ม และทรงเสมา

 

รูปทรง เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก เหรียญทั้งสี่ชนิดนี้ สามารถแยกตามกรรมวิธีการสร้างได้เป็น ๒ ชนิด คือ เหรียญชนิดปั๊มข้างเลื่อย และเหรียญชนิดปั๊มข้างกระบอก โดยเหรียญชนิดปั๊มข้างเลื่อย คือ การนำแผ่นโลหะที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของเหรียญมาปั๊มให้ได้ตามลักษณะรูปทรงที่ต้องการ จากนั้นจึงนำไปเลื่อยฉลุให้สวยงาม ออกมาเป็นเหรียญตามรูปทรงนั้นๆ

 

ส่วนการปั๊มข้างกระบอก คือ การนำแผ่นโลหะมาเลื่อยให้ได้ตามรูปทรงของเหรียญที่จะทำการปั๊ม เพื่อเข้ากระบอก และการปั๊มเหรียญนั้นๆ  ดังนั้น ด้านข้างของเหรียญปั๊มชนิดนี้ จึงมีความเรียบเนียน เนื่องจากการกดปั๊มโดยมีตัวกระบอกเป็นตัวบังคับ  อย่างไรก็ตาม บางเหรียญอาจมีเส้นทิวบางๆ ในขอบข้างเหรียญ ซึ่งเกิดจากการแต่งขอบให้สวยงามก็ได้  ทั้งนี้หากจะเรียงค่านิยมของเหรียญตามชนิดของเนื้อโลหะแล้ว เหรียญหลวงพ่อโสธร รูปอาร์มเนื้อทองคำ มีค่านิยมสูงสุด

 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อทองคำ มีภาพให้เห็นเพียง ๓ เหรียญเท่านั้น ซึ่งเป็นภาพในหนังสือ “ประมวลภาพพระเครื่องพระบูชาพระพุทธโสธร ทุกรุ่น ทุก พ.ศ.” ซึ่งจัดพิมพ์โดย ชมรมพระเครื่องเมืองแปดริ้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

 

จากนั้นไม่เคยปรากฏภาพเหรียญหลวงพ่อโสธรในหนังสือเล่มใดอีกเลย เท่าที่ทราบ ข่าวล่าสุดมีการเช่าเหรียญรุ่นนี้ ราคาสูงเกือบ ๑๕ ล้านบาท  ในขณะที่เนื้อทองคำของเหรียญรุ่นนี้มีน้ำหนักประมาณ ๖-๗ กรัมเท่านั้น  หรือเท่ากับ ทอง ๑ กรัม ราคาเกือบ ๓ ล้านบาท ในขณะที่ราคาทองปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณบาทละ ๒๐,๐๐๐ บาท จึงนับได้ว่า เป็นเนื้อทองคำแพงที่สุดในโลก

 

สำหรับค่านิยมของ เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก เนื้ออื่นๆ มีค่านิยมรองลงมา คือ  ๑.เหรียญหลวงพ่อโสธร รูปอาร์ม เนื้อสัมฤทธิ์ ค่านิยมกว่า ๔ ล้านบาท  ๒.เหรียญหลวงพ่อโสธร รูปอาร์ม เนื้อทองแดง ค่านิยมกว่า ๓ ล้านบาท  ๓.เหรียญหลวงพ่อโสธร รูปอาร์ม เนื้อเงิน ค่านิยมกว่า ๒ ล้านบาท  ส่วนเหรียญหลวงพ่อโสธร รูปใบเสมา เนื้อเงิน และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ค่านิยมประมาณ ๑ ล้านบาทเท่านั้น สำหรับ "เหรียญอาร์ม หลวงพ่อโสธร รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๖๐ เนื้อทองคำ" เป็น ของ นาย กิตติ พจนานุภาพ นายกสมาคมจิตรางค์คนางค์อนุรักษ์พระเครื่องไทย 

 

 

ที่สำคัญ คือ นายกฯ กิตติ  ผู้สะสมพระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ที่ขึ้นชื่อว่ามากที่สุด เจ้าของฉายา "เจ้ากรมพระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่" นายกฯ กิตติ เป็นลูกชาย หัวแก้วหัวแหวน ของ นายขจร พจนานุภาพ ชื่อที่คนพื้นที่เรียกว่า ปู่คิงส์ หรือ เฮียเจี้ยง ซึ่งเป็นกรรมวัดละหารไร่ ในช่วงที่หลวงปู่ทิมมีชีวิตอยู่ ว่ากันว่าในช่วงที่หลวงปู่ทิมมีชีวิตอยู่ใครที่จะไปขอสร้าง พระหลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ ต้องผ่านการอนุญาตจากกรรมการที่ชื่อ เฮียเจี้ยง ทุกครั้ง  

 

และด้วยเหตุที่ เฮียเจี้ยง เป็นคนชอบพระเป็นทุนเดิม ประกอบกับขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษรฐี ระดับภูมิภาค เมื่อวัดมีการจัดสร้างพระเนื้อทองคำไว้จึงเช่าเก็บไว้ทุกรุ่น ในการเช่าพระของ เฮียเจี้ยง แกคิดเพียงว่า "เพื่อร่วมทำบุญกับวัดเท่านั้น" โดยไม่ได้คิดขาย หรือ มาทำกำไรแต่อย่างใด  ในกรณีของ "เหรียญอาร์ม หลวงพ่อโสธร รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๖๐" ใครเลยจะคิดว่า แม้จะผ่าน ๑๐๐ ปี บล๊อคด้านหน้าที่ใช้ปั้มเหรียญรุ่นนี้ยังถูกเก็บไว้เป็นอย่างดี ในความครอบของลูกหลานอดีตนายธนาคารท่านหนึ่ง

 

มีเรื่องเล่าว่า อดีตนายธนาคารท่านที่บล๊อคด้านหน้าเหรียญอาร์ม หลวงพ่อโสธร รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๖๐ นั้น ได้มาโดยบังเอิญ ในสมัยนั้นนายธนาคารที่ไปรับเงินฝากของวัดโสธรฯ จะต้องนับเงินเองที่วัด ด้วยความเป็นคนพื้นที่ และคุ้นเคยกับอดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ  มีอยู่วันหนึ่งอดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ยุคนั้น ได้มอบของที่ระลึกให้นายธนาคารที่ไปรับเงินฝากของวัดโสธรฯ ใส่ถุงใหญ่รวมๆ กันมา  ในถุงใบนั้นมีบล๊อคด้านหน้าเหรียญอาร์ม หลวงพ่อโสธร รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๖๐ รวมอยู่ด้วย

 

สมัยนั้นบล๊อคด้านหน้าเหรียญอาร์ม หลวงพ่อโสธร รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๖๐ ไม่มีค่าใดๆ ทั้งสิ้น ผ่านมา ๑๐๐ ปี บล๊อคด้านหน้าเหรียญอาร์ม หลวงพ่อโสธร รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๖๐ กลับมีราคา เกือบ ๑๐ ล้านบาท แต่ผู้ครอบครองไม่เคยมีความคิดที่จะขายเลย ทุกวันนี้ยังถูกเก็บไว้ในตู้เซฟอย่างดี 

 

นายกฯ กิตติ บอกว่า พระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆ ของหลวงปู่ทิม แม้มีระยะเวลาการสร้างเพียง ๓๐ ปี เศษๆ แต่มีราคาค่าบูชากันในราคาหลักล้านก็ขึ้นไปแล้ว ไม่แต่เฉพาะพระกริ่งชินบัญชร,พระขุนแผนพรายกุมาร, เหรียญเจริญพรก็มีสนนราคาขึ้นไปสูงสุดๆ  แต่พระเครื่องหลวงปู่ทิมมีราคาไล่ๆ ตามกันไปอย่างเหลือเชื่อจนถือได้ว่าพระเครื่องต่างๆ ของหลวงปู่ทิมมีสนนราคาแพงและหายากที่สุด  ในยุคนี้เป็นเรื่องยากที่จะหาพระแท้ๆ ของหลวงทิม สักองค์ ของเก๊มีทุกฝีมือ ที่เรียกว่าเก๊ฝีมือจัด คนที่เล่นพระที่ขึ้นชื่อว่าเซียน โดนมาแล้ว

 

ด้วยเหตุนี้จึงอยากแนะนำว่า "อย่าเล่นพระด้วยหู แต่จงเล่นพระด้วยตา ไม่รู้ต้องถามผู้รู้เพื่อให้รู้จริง ที่สำคัญ คือ อย่าเล่นพระด้วยความโลภ เพราะความโลภเราจะมองข้ามความจริงขององค์พระ สุดท้ายเราก็เสียเงินเพราะความโลภ"

 

สำหรับผู้ที่สนใจพระเครื่องสาย หลวงปู่ทิม อิสริโก และ สายอื่นๆ เข้าไปเยื่ยมชมข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/ศูนย์พระเครื่องหลวงปู่ทิมอิสริโก-253945151879624/?notif_id=1532486883571003¬if_t=page_fan
 

หน้าแรก » การศึกษา