วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 07:11 น.

การศึกษา

"ศูนย์อาเซียนศึกษามจร"สนองงานมส. สร้างสันติสุขชุมชน​บางคอแหลม​

วันพุธ ที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2561, 11.05 น.
tags : มจร

"ศูนย์อาเซียนศึกษามจร"สนองงานมส. สร้างสันติสุขชุมชน​บางคอแหลม​

 

วันที่ 5 ก.ย.2561 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ศูนย์อาเซียนศึกษามจร" สนองงานมหาเถรสมาคม ได้หว่านเมล็ดพันธ์แห่งสันติ ปลูกต้นกล้าศีลธรรมให้เยาวชนเพราะศีลธรรมเยาวชนคือสันติสุขของชาติ โดยได้ร่วมในโครงการ​ชุมชน​รักษาศีล​ 5 เขต​บางคอแหลม​ร่วมกับสำนักงาน​เขต​บางคอแหลม​  พระวิทยากรกลุ่มเบญจ​ธรรม​ สำนักงานส่งสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ศูนย์อาเซีย​น ม​จร และกรมการ​ศาสนา​ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพบพระ พบธรรม ต้นกล้าคุณธรรม เพื่อเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ดีงามในสังคม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เขตบางคอแหลม ชุมชนสามร้อยห้อง 

 

โดยพระมงคลรัตโนภาส,ดร. เจ้าคณะเขตบางคอแหลม เจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม มอบหมายให้พระมหาวิสันต์ เขมสจฺจวาที เลขานุการ เขตบางคอแหลม, พระใบฎีกา​ธีรวัฒน์ ​จน​ฺ​ท​โส​ภ​โณ​ พระวิทยากรกลุ่มเบญจธรรมและพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยในการเคารพกราบไหว้บิดามารดาครูอาจารย์ที่เคารพ วัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการใส่บาตร และกิจกรรมเรียนรู้ธรรมะด้วยท่าทางอย่างมีสติและนิทานเรื่องเล่าผ่านบทความดีๆในการสร้างภูมิต้านทาน แก่เยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพของประเทศ

หน้าแรก » การศึกษา