วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:27 น.

การศึกษา

“นร.เก่งยามาฮ่าสุพรรณบุรี”สอบเกรดมาตรฐานดีที่สุดอับดับ 1 ของไทย

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 09.21 น.

“นร.เก่งยามาฮ่าสุพรรณบุรี”สอบเกรดมาตรฐานดีที่สุดอับดับ ของไทย

 
 
สถาบันดนตรียามาฮ่า ผู้นำดนตรีศึกษาแห่งแรกในเมืองไทย หลักสูตร “ยามาฮ่า” มาตรฐานทั่วโลกยอมรับจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีนักเรียนนิยมเรียนมากที่สุดเป็นหลักสูตรเดียวที่มีระบบการสอบ และประเมินผลชั้นเยี่ยม    แสดงความเป็นสากลสามารถอ้างอิงได้กว่า 40 ประเทศทั่วโลก และใช้เป็นแบบแผนเดียวกัน โดยระบบการสอบของยามาฮ่า มียอดนักเรียนที่สอบประเมินผลมากที่สุดขึ้นเป็นที่ ของประเทศไทย
 
การสอบเกรดยามาฮ่า นับเป็นเรื่องสำคัญที่นักเรียนยามาฮ่าทุกคนสามารถนำไปอ้างอิงได้ ในการก้าวสู่โลกแห่งเสียงดนตรี โดยโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี ตระหนักถึงความสำคัญในศักยภาพของการเรียนการสอนดนตรีของครูและนักเรียนทุกคน โดยนักบริหาร คุณวิศน์กานต์ ขุนสุวรรณ ผู้บริหาร และคุณณัฐตชา  จันทกลัด ผู้จัดการโรงเรียน ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ประจำปี 2016  ซึ่งเป็นระบบการสอบเกรดของยามาฮ่า  [The Yamaha Grade Examination System]  หรือ YMES ได้รับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในความก้าวหน้าของตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตัวเองกับวิชาดนตรีที่ตนได้ศึกษามาการสอบทักษะ จึงได้ออกแบบให้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะการปฏิบัติ และการแสดงออกทางความรู้สึก (Improve performance skill and expressiveness) มีความเข้าใจในดนตรีผลของการสอบจะช่วยให้ผู้สอบมีความรู้ ความสามารถ ที่กว้างไกลมากขึ้น ซึ่งระบบการสอบเกรดของยามาฮ่า ประกอบด้วยระดับเกรดทั้งหมด 13 ระดับ โดยการสอบนี้มีประเมินการเล่นดนตรีทางปฏิบัติ ความสามารถทางทักษะการปฏิบัติ และความรู้ทางด้านดนตรีร่วมกับเทคนิคการเล่น เป็นการสร้างความมั่นใจในตัวเองกับวิชาดนตรี ที่ตนศึกษามาแก่นักเรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่าในเครือข่ายทั่วประเทศ รับรองโดย ยามาฮ่า มิวสิค ฟาว์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น
 
มากกว่านั้น การสอบเกรดยามาฮ่า ครั้งนี้ นักเรียนยามาฮ่าสุพรรณบุรีโชว์ผลงานทางดนตรีที่แสดงถึงความสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรดนตรีขั้นสูง ที่สอบเกรดผ่านตามมาตรฐานแล้ว ยังมีนักเรียนเก่งที่สอบได้ เกียรตินิยมอันดับ เกรด10  วิชาไวโอลิน ได้แก่  ด.ญ.พนัชกร วลีเกียรติกุล (นัท)  และ เกรด ได้แก่  ด.ญ.ปทิตตา ชัยกิจอุราใจ (เชอร์รี่),  เกียรตินิยมอันดับ 2  วิชาไวโอลิน  เกรด 9 และ 10 ได้แก่ น.ส.พรนัชชา โชระเวก (สายป่าน)  ด.ญ. ศุภิสรา เมธีวรกิจ (เฟิร์ส) และ ด.ญ.บุณยานุช คำโพธิ์ชา (หนูดี),  วิชาขับร้อง เกรด 6  ได้แก่ น.ส.พิมชนก    เนตรสว่าง  (ครูพิมพ์) ส่วน เกรด 10  ได้แก่  ด.ญ.รชตภร เจริญวรวิช (มิว) และ วิชากลอง เกรด 10 ได้แก่ ด.ญ.สุรางคนา สุศิละ (แองจี้) และด.ช.อิทธิรัตน์ ทัศพงศ์ทวีกิจ (อ็อกซ์) ซึ่งทุกคนตั้งใจเรียนดนตรีอย่างแท้จริง และปัจจุบันโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี มีนักเรียนมากกว่า300 คนที่สนใจเรียนดนตรีเพราะทุกครอบครัวมองว่าดนตรีนั้นพัฒนาลูกหลานให้มีสมาธิ เก่ง และกล้าแสดงออกบนเวที ตอบโจทย์ประเทศไทยในยุค 4.0  

หน้าแรก » การศึกษา