วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:45 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ทอดกฐินสามัคคี

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 09.22 น.

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ทอดกฐินสามัคคี

 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561  โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา  และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดญาณเสน  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หน้าแรก » การศึกษา