วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:55 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 10.31 น.

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

รศ.สหายพล มีชูนึก รองอธิการบดี  นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 โดย มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติให้จัดการแสดงในรูปแบบของการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์และภัยพิบัติ จากอุทกภัยสำหรับพี่น้องปวงชนชาวไทย ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ

หน้าแรก » การศึกษา