วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 13:57 น.

การศึกษา

เคลื่อนพระเมตตา 'สมเด็จพระสังฆราช-มส.' ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562, 21.43 น.

วันที่ 27 กันยายน 2562 ตามที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคม ถวายกัปปิยภัณฑ์เพื่อนำไปเป็นทุนตั้งต้นสำหรับฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบเหตุอุทกภัย และโปรดให้เชิญรับสั่งประทานกำลังใจให้ผู้ประสบภัยมีสรรพกำลังเข้มแข็งขึ้นเร็ววัน 

อีกทั้งทรงอนุโมทนากุศลจริยาซึ่งคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วน ได้ทุ่มเทอุทิศตนอย่างเข้มแข็งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เผชิญความทุกข์ยากด้วยพรหมวิหารธรรม 

 

คณะทำงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทร.02 672 3216 ได้จัดเตรียมนำส่งเครื่องอุปโภคบริโภคลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์ไทย และสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศทั่วโลก พร้อมหน่วยงานราชการ เอกชนภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมด้วยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมและถวายกัปปิยภัณฑ์พระสงฆ์สามเณร และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 นี้
 
Cr.เพจ วัดยานนาวา พระอารามหลวง 
 

หน้าแรก » การศึกษา