วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 13:32 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 12.48 น.

มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานปิดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service โดยได้รับเกียรติจาก  คุณมนทกานต์ จันทระวรินทร์ saler manager จากบริษัท EBSCO Discovery Service เป็นวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

หน้าแรก » การศึกษา